Over kip en ei

Co-Operatie Zuid: “Wij krijgen Kippen!” steunt bedrijven en andere organisaties in stadsdeel Zuid bij het starten van de productie van schone, met lokale bronnen opgewekte, energie. Het is een bottom-up project: de behoefte van de energie-producenten in spé staat centraal. Het wakker maken van ‘de markt’, de energieafnemers in stadsdeel Zuid, is onderdeel van het project.

De ambitie is 50 lokale organisaties die met lokale schone bronnen, schone energie produceren (bedrijven en particulieren) te ondersteunen en te laten ‘staan’ in 2012

De ondersteuning bestaat onder andere uit:

  • Inspirerende reizen naar voorbeeldprojecten
  • 4 bijeenkomsten met andere initiatiefnemers
  • Individuele coaching
  • Kennis over succesvolle initiatieven elders
  • Gezamenlijke problemen helpen oplossen
  • Budget voor gezamenlijke acties op bv juridisch, notarieel, technisch vlak

Hierbij werken we volgens de principes van open source: kennis is vrij toegankelijk en te gebruiken, en credits volgens het ‘ere wie ere toekomt’ principe.

NEWNRG en stadsdeel Zuid zijn de initiatiefnemers van de Co-Operatie Zuid: “Wij krijgen Kippen!” Inmiddels hebben al zo’n 50 personen (bedrijven, adviseurs, politici en particulieren) meegedacht en meegewerkt aan de eerste stappen.

Media en info

Plan van Aanpak Co-operatie Zuid “Wij Krijgen Kippen!”
Programma Reis 10 Februari Lokale Duurzame Energie Bedrijven

Video IKS klimaatneutrale steden: Amsterdam
Co-Operatie Zuid: “Wij krijgen Kippen!”
Door: Zand & Zink
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=kcQKOP9wkvs]